Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kobylnica na Kaszubach

23 lipiec 2013r.

KOBYLNICA to duża gminna wieś położona jest przy drodze ze Słupska do Miastka i Bytowa, od kilku lat szybko przeobrażająca się w słupskie przedmieście. Pierwsze informacje o Kobylnicy pochodzą z 1315 roku. Tutejszy majątek zapisany Święcom, na-j leżał później (do roku 1735) do Puttkamerów (przyjmuje się, że /takie nazwisko w końcu XIV wieku przyjęli Święcowie). Później część dóbr kobylnickich stała się własnością Hohenzollernów. Przez ponad 200 lat obie osady rozróżniano dodając przymiotniki Królewska i Szlachecka.

Kobylnica na Kaszubach...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Ustka i okolice

23 lipiec 2013r.

USTKA obowiązków mieszkańców Bierkowa należało utrzymywanie melioracji nad przepływającą opodal wsi Moszczeniczką. W 1911 roku wybudowano tu niewielki kościół. BRUSKOWO WIELKIE, oddalone od Słupska o 9 km, jest pierwszą dużą wsią na trasie ze Słupska do Darłowa. Wieś położona jest na skraju doliny, którą płynie Moszczeniczką. Rejon ten obfituje w złoża torfu, eksploatowanego w przeszłości na skalę prawie przemysłową.

Ustka i okolice...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Zwiedzamy Słupsk

23 lipiec 2013r.

ZWIEDZAMY SŁUPSK Centralnym punktem miasta jest plac przed Ratuszem Miejskim (pl. Zwycięstwa), przez który, wzdłuż dawnych obwarowań i ocalałej XIX-wiecznej zabudowy Starego Miasta, biegnie jeszcze trasa Gdańsk - Szczecin (ale już niedługo cały ruch tranzytowy skierowany zostanie na południową obwodnicę miasta).

Zwiedzamy Słupsk...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Wojny na Pomorzu XVII w.

25 lipiec 2012r.

Chcąc prowadzić wojnę król musiał uzyskać na to zgodę sejmu, a więc szlachty, ta zaś do niej wcale się nie kwapiła. Podczas minionej wojny, kiedy to Szwedzi blokowali Gdańsk, spadł gwałtownie eksport Zboża i innych towarów, szlachta straciła wówczas nie mniej niż 36 milionów złotych w ciągu trzech lat. Nic więc dziwnego, że nie Chciała zgodzić się na nową wojnę i na nowe straty. Pokojem na Bałtyku i byli zainteresowani Holendrzy i Anglicy, a nawet Francuzi,. Chociaż ci ostatni stawiali na pierwszym planie nie tyle sprawy handlowe, ile zagadnienia polityczne, zależało bowiem królom francuskim na skierowaniu Szwecji przeciw Habsburgom. Była więc między dążeniami króla a ogółu społeczeństwa czy sąsiadów Polski zainteresowanych basenem Bałtyku — zasadnicza rozbieżność. Toteż za staraniem obcych mocarstw zebrały się w 1635 r. w Sztumskiej Wsi dwie komisje — polska i szwedzka — przy udziale 'zagranicznych delegacji jako mediatorów, aby radzić nad pokojem.

Wojny na Pomorzu XVII w....

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Oblężenie Pucka 1626 r.

25 lipiec 2012r.

Właściwe oblężenie Pucka rozpoczęło się w grudniu 1626 r. i trwało przez szesnaście tygodni. Nie mógł dzielny Lanckoroński i jego doskonali zresztą żołnierze zdobyć ufortyfikowanego miasta bez pomocy artylerii i piechoty, a tych rodzajów broni właśnie mu brakowało. Trzeba było zwrócić się o pomoc do Gdańska. Pierwszy wielki szturm przypuściły wojska polskie i gdańskie 14 grudnia. Dowodzili nimi kapitanowie Appelman i Duplessis, Francuz w służbie polskiej. Atak załamał się wobec silnej i umiejętnej obrony. Miasto było atakowane ze strony lądu i imorza. Podczas ataku na Biramę Młyńską Szwedzi zastosowali podstęp. Najpierw wywiesili białą chorągiew, zinak poddania się, a kiedy żołnierze polscy wyszli spoza osłon i wąską ścieżką przez błota ciągnące się między morzem a stawem młyńskim zbliżyli się pod same mury, otworzyli nagle z bliska morderczy ogień na

Oblężenie Pucka 1626 r....

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Bohaterska walka o miasto Puck

25 lipiec 2012r.

BOHATERSKA WALKA O MIASTO często, a co dzień prawie z tym nieprzyjacielem uganiali się, we dnie i w nocy czuwając, odpoczywać i wysypiać się Szwedom, ustawicznie pod mury podpadając, nie dopuszczali." Hetman Stanisław Koniecpolski do króla Zygmunta III, Okres bezkrólewia i krótkotrwałe rządy Henryka Walezego nie sprzyjały dalszej rozbudowie Pucka. Przyczynił się do tego jeszcze wrogi stosunek gdańszczan do floty kape.rskiej, co znalazło nawet swój wyraz w jednym z punktów umowy o współpracy między Danią a Gdańskiem Głosił on, że gdańszczanie nie dopuszczą na przyszłość do budowy polskiej floty kaperskiej. Nieuznanie elekcji Stefana Batorego i niepodporządkowanie się (postanowieniom statutów Karnkowskiego z 1570 r. doprowadziło do energicznego wystąpienia króla przeciw krnąbrnemu miastu. Batory w walce z Gdańskiem posłużył się flotą, której dowódcą był Ernest Wejher, dzielny żołnierz z okresu wojen polsko-szwedzkich, a od 1582 r. starosta pucki. W lecie 1577 r. flota znajdująca się pod jego

Bohaterska walka o miasto Puck...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

wszystkie wpisy